Phật di lặc

Tượng phật di lặc, phật di lặc kéo bao, phật di lặc cầm gậy như ý, phật di lặc gỗ bách xanh, phật di lặc gỗ ngọc am, phật di lặc gỗ huyết long…

Hiển thị một kết quả duy nhất